About_schowek

Piotr Zabłocki

Urodzony 1966, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, dr nauk ekonomicznych.
W 2013 ukończył studia podyplomowe z arteterapii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1996 r.
Uczestnik blisko 60 wystaw zbiorowych, autor 6 wystaw indywidualnych, laureat 19 nagród i wyróżnień.
Nauczyciel projektowania multimedialnego w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni.

W centrum zainteresowań artystycznych stawia zdolność fotografii do przekraczania jej aspektu dokumentalnego.
W jego opinii sam proces fotograficzny sam w sobie stanowi metaforę pracy ludzkiego umysłu
obejmującą przede wszystkim zdolność do rejestracji, interpretacji i ponownego odtworzenia wrażeń wizualnych.
Dużą wagę przykłada do działań opartych o wykorzystanie wielokrotnej ekspozycji, stosując zarówno tradycyjne, jak i cyfrowe środki rejestracji obrazu.

kontakt: info(at)piotrzablocki.info

EN

Born in Wrocław (1966), lives in Gdańsk, works in Gdynia (Poland). A graduate of postgraduate studies in art therapy (Medical University of Gdańsk, 2013) and the University of Gdańsk (Master’s Degree in Economics 1992, PhD 2011). Member of ZPAF (Polish Union of Art Photographers) since 1996. Participant of nearly 60 collective exhibitions, author of 6 individual exhibitions, laureate of 19 awards and honours. Teacher of multimedia design in Zespół Szkół Plastycznych (School of Art) in Gdynia.

Piotr Zabłocki uses a creative method based on multiple exposure. Overlapping of individual images inside the camera at the moment of shooting makes subsequent edition of the composition impossible and is, in the author’s opinion, a reflection of irreversible processes taking place in the human’s mind. The only possible action is cropping, which is the equivalent of repressing some experiences into the subconscious. Thoughtful, intentional accentuating of the details, as well as the choice of brightness and contrast reflect the overall emotional condition. Drawing attention to specific elements of the picture determines the order in which they are perceived by a viewer. The order affects the final impression, which is the basis for the ultimate spiritual trace. The existing situation serves as a pretext for creating a story which raises a question of irreversible passing of time. The analogy between the way a camera works and a human mind’s cognitive act of perceiving constitutes a wider intellectual background. This act of perceiving co-shapes the emotions enabling to experience the world, and a work of art in particular.
His other passions are music and history. Both subjects are reflected in many photostories, you may see them on this site (menu positions JAZZ and ZEITGEIST).

contact: info(at)piotrzablocki.info