Jam session

10.04.2015


Alicja Kubica (voc)
Ian Trewhella (ts)
Przemysław Dyakowski (ts)
Wojciech Staroniewicz (ts)
Piotr Nadolski (tp)
Artur Jurek (p)
Janusz Mackiewicz (b)
Grzegorz Sycz (dr)


[fot. PZ]